Echte Liefde Wacht

Tips voor je relatie

"Seksuele intimiteit en genot zijn het waard om op te wachten. Concentreer je

eerst op jullie kameraadschap en jullie

emotionele, spirituele en creatieve

intimiteit.

Ik ben een jongen:

​"Dump haar!" - lijst voor jongens:

 1. Ik heb respect voor mijn vriendin omdat ik van haar houd.
 2. De ouders van mijn vriendin moeten mij kunnen vertrouwen als ik met haar omga.
 3. Mijn lichaam is een tempel van God, geen speelgoed.
 4. Mijn vriendin schenkt mij haar vreugde en vriendschap. Meer mag ik van haar niet verlangen.
 5. Mijn vriendin zal misschien eens trouwen en moeder worden. Zij is dan het voorbeeld voor haar kinderen en de trots van haar man. Ik wil haar helpen zuiver te zijn en blijven. 
 6. Mannelijkheid betekent niet alleen een krachtig lichaam, maar ook een sterk karakter. Gebrek aan zelfbeheersing is een teken van zwakheid. 
 7. Als ik door mijn gebrek aan zelfbeheersing een meisje zwanger zou maken, zal ik op haar geen druk uitoefenen om ons ongeboren kind te doden. 
 8. God is overal, ziet alles, weet alles. Voor mensen kan ik mij verbergen, maar niet voor Hem. Als ik God vraag mij te helpen, zal Hij zorgen dat ik het goede doe en het verkeerde laat. 
 1. Ze probeert je constant te overhalen om samen intiem te zijn
 2. Ze houdt zich voortdurend (letterlijk de hele tijd) bezig met haar uiterlijk
 3. Ze heeft een drank- of drugsprobleem
 4. Ze vraagt je te liegen tegen haar familie
 5. Ze brengt je ver van God
 6. Ze vernedert je (waar anderen bij zijn), ook al is het maar 'een grapje'
 7. Ze bedriegt je
 8. Ze liegt tegen je
 9. Ze flirt met andere jongens
 10. Ze manipuleert en chanteert je emotioneel
 11. Ze eist al de tijd op die je normaal met vrienden en familie spendeert
 12. Ze gedraagt zich slecht en geeft anderen de schuld
 13. Ze kan zich op haar eentje niet redden, ze is niet in staat om zonder jou normaal te functioneren
 14. Je kan niet én bij haar én zuiver blijven

Ik ben een meisje:

"Dump hem"! - lijst voor slimme meiden:

 1. Ik heb respect voor mijn vriend omdat ik van hem houd. Mijn kussen betekenen meer dan een feestje of een film. 
 2. Mijn lichaam is een tempel van God, geen speelgoed. 
 3. De eerste 'neen' is misschien moeilijk, nadien is het gemakkelijker.
 4. Maagdelijkheid is nog een deugd, begeerte is nog een hoofdzonde. 
 5. De manier waarop ik met hem praat, met hem omga en mij kleed zou hem op verkeerde gedachten kunnen brengen. Ik let hierop om ons beiden te beschermen. 
 6. Als ik getrouwd ben, wil ik graag moeder worden en ons kind ontvangen als een geschenk van God. Ik wil mijn zuiverheid graag bewaren voor mijn echtgenoot. 
 7. Als ik door mijn zwakheid zwanger zou worden, wil ik niet de weg van de minste weerstand kiezen door ons ongeboren kind te doden. 
 8. God heeft mij geschapen. Hij is mijn Vader en houdt zoveel van mij dat Hij mij helemaal vrij laat om te kiezen. Als ik Hem vraag mij te helpen, laat Hij mij niet in de steek.
 1. Je hebt hem al meerdere keren moeten vragen om niet zo snel te gaan
 2. Je voelt de behoefte om hem te helpen
 3. Hij houdt zich bezig met pornografie
 4. Hij slaat je, duwt je, of doet dingen die je bang maken
 5. Hij heeft een drank- of drugsprobleem
 6. Hij vindt het niet erg wanneer je liegt tegen je familie
 7. Hij brengt je ver van God
 8. Hij vernedert je, ook al is het maar een 'grapje'
 9. Hij bedriegt je
 10. Hij liegt tegen je
 11. Hij flirt met andere meisjes
 12. Hij doet je je schuldig voelen zodat hij krijgt wat hij wil
 13. Hij eist tijd op die je normaal met vrienden en familie spendeert
 14. Hij gedraagt zich slecht en geeft anderen de schuld
 15. Hij kan zich op z'n eentje niet redden, hij is niet in staat om zonder jou te functioneren
 16. Je kan niet én bij hem én zuiver blijven

"Liefkozing bevredigt soms ons onbevredigbare verlangen naar liefhebben en bemind worden. Maar veel vaker maakt het ons verlangen in volle hevigheid los. We willen meer. Deze drang wordt nog verhoogd door nieuwsgierigheid. Seksuele betrekkingen en liefkozing horen daarom in de context van het huwelijk thuis."

paus_franciscus_27-05-15_de_christelijke_verloving.doc