Echte Liefde Wacht

vorige  keren

ELW 42: SELINA DE MAEYER

Archieven

Niet minder overtuigd en begeesterend was de lezing van Selina De Maeyer. Selina is een free-lance fotografe, actief in binnen- en buitenland, en komt in het kader van haar beroep regelmatig in contact met allerlei bekende en minder bekende personen. Zij is terechtgekomen in een wereldje dat in haar eigen woorden: “haaks staat op onze geloofsovertuiging.” Dat bedoelde ze heel persoonlijk en concreet omdat Selina twaalf jaar geleden ook de belofte Echte liefde Wacht heeft afgelegd. Zij voelde met volkomen innerlijke zekerheid: dit is de weg naar ware liefde! Na studies belandde zij een beetje pardoes als fotografe in de middens van mode en kunst. Een wereld van “seks, drugs en verderf”, zegt ze. Maar haar doel is hetzelfde gebleven. Zij wilde schoonheid in beeld brengen.

Schoonheid is als het ware een merkteken van de aanwezigheid van God in een gevallen wereld. Beelden kunnen gebruikt worden om het publiek te choqueren, maar Selina wil met beelden het publiek charmeren. Op kunstzinnige wijze wil ze de echte, tedere, liefdevolle, fijngevoelige schoonheid van deze wereld als het ware weer aan de wereld schenken. Om letterlijk te focussen op wat waar, mooi en goed is, terwijl zoveel kunst focust op wat sensationeel is, schokt en verontrust.

​Goed aansluitend bij wat pater Daniel reeds had verduidelijkt, is ze met haar van God gekregen talenten de wereld ingetrokken, om die wereld, zo goed en zo kwaad als het gaat, als was het maar een klein beetje, te winnen voor God. Niet makkelijk in de modewereld bijvoorbeeld, die Selina samenvatte als een oord van “drugs, losse zeden en decadentie”. Het is een redelijk kleine kring van mensen die obsessief bezig zijn met uiterlijk vertoon, onafhankelijk zijn, carrière maken en lichaamscultus, maar die vanbinnen een leegte ervaren die maar niet gevuld raakt. Het lijken aan de buitenkant glimmende plezierboten maar aan de binnenkant zijn het wrakken, omdat ze God niet hebben. Ze leven in zonde, maar snappen en voelen het  niet meer. Een braaf meisje dat met een zekere onschuld en naïviteit het wereldje instapt, is vijf jaar later onherkenbaar veranderd/verminkt. Selina zelf vertelde heel eerlijk dat ze zelf niet altijd immuun gebleven is voor het onophoudelijk bombardement van verleidelijke impulsen en gemakkelijke gelegenheden tot zonde. Bijvoorbeeld omdat ze verliefd geweest is op x aantal mensen die haar gevoelens niet verdienden en haar waarden niet konden delen. Het heeft haar uiteindelijk alleen maar sterker gemaakt. God heeft mij in deze beroepsomgeving geplaatst, niet omdat ik het wil, maar omdat Hij het wil, getuigde ze met vurige innerlijke kracht en sterke overtuiging. Hij geeft mij de kracht om door te gaan, voor de mensen die het nodig hebben. In een plek waar het allemaal ijdelheid en ikzucht is, wil ze getuigenis afleggen van Jezus die zegt: IK ben de weg. Evangeliseren ligt in kleine kansen grijpen, in niet al te grote verwachtingen koesteren, in geduld beoefenen, in gelegenheden creëren, in het eerlijk en moedig spreken en opkomen voor de innerlijke overtuiging.
 
Door haar manier van leven, roept ze bij anderen aanknopingspunten op, die startplaatsen worden van een gesprek, of een uitnodiging tot stilte en meditatie om God te kunnen ervaren. Getuigenis anno 2015. Een voorbeeldje misschien. Selina vertelde van een jonge vrouw met wie ze onderweg was en elke vijf woorden die ze uitsprak liet vergezellen van een vloek. Deze gang van zaken deed Selina innerlijk pijn en heel eerlijk kwam ze daar ook voor uit. “Omdat ik geloof raakt uw vloeken mij” legde ze uit,  “en bovendien vraagt ge, zonder het zelf te beseffen om verdoemd te worden - da wilt ge niet, zenne.” Zo werd het ijs gebroken, en ontstond er ruimte voor een gesprek. Nog voorbeelden? Iemand een wonderdadige medaille cadeau geven, iemand verzekeren van gebed, luisterbereid zijn, mensen de kans bieden om hun hart uit te storten of geheimen toe te vertrouwen. Kleine dingen dus, maar die het steentje in de rivier verleggen, en hoe dan ook hun uitwerking zullen hebben. Zo legde Selina, begeesterd met het heilig vuur, een sterke getuigenis af van leven en geloof, een getrouwe echo als het ware van datgene wat pater Daniel enige uren daarvoor op meer theoretische wijze had uiteengezet. Wie je ook bent, wat je ook voor talenten hebt, waar je ook staat in het leven: God wil in jou zijn werk voltooien. Zo gezien, is niemand meer of minder dan een ander. Dat is ook de reden waarom abortus zo verkeerd is. Het beschouwt de ene mens als minder dan de andere en dwarsboomt door een misdaad Gods droom voor dit leven.

Reageren is niet langer mogelijk.