Echte Liefde Wacht

vorige  keren

ELW 49: ZUSTERS THERESIA EN MAGDALENA OVER HEILIGEN IN EEN NOTENDOP

Archieven

Het woord werd eerst gegeven aan pater Benny Berrens, gastenpater van de abdij van Postel. Pater Benny is als goede wijn die rijpt. Hij spreekt alsmaar beter en het wordt alsmaar aangenamer om zijn woorden in zich op te nemen. Hij kwam de jongeren vertellen over paus Paulus VI en zijn moedige en mooie boodschap. Paus Paulus VI, geboren als Giovanni Battista Montini, is eigenlijk niet goed gekend, tenzij dan als de paus die de encycliek Humane Vitae schreef en die vervolgens door vriend en vijand werd uitgespuwd. Het is evenwel een feit dat al zijn opvolgers in het pauselijk ambt zijn encycliek hebben geaccepteerd, verdedigd en uitgediept. 

Reageren is niet langer mogelijk.

Wat weinig mensen weten, is dat deze paus een buitengewoon bekwame, gevoelige en goedhartige man was, die zijn heldhaftige trouw aan de traditionele seksuele moraal van de katholieke Kerk met zware offers betaald heeft. Paus Paulus VI is geboren op de sterfdag van de H. Theresia van Lisieux en heeft voor haar altijd een grote devotie gehad. Hij voelde zich sterk en persoonlijk met haar verbonden. Liefst van al was hij een gewone, eenvoudige pastoor geweest, die dicht bij de mensen stond, maar zoals het vaak gaat met personen van uitgesproken intelligentie en integriteit, werd hij gevraagd om ten dienste te staan van het Vaticaan. Hij werd de betrouwbare rechterhand van kardinaal Pacelli, de latere Pius XII, en hielp mee aan de redding van ontelbare joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hoezeer hij geapprecieerd werd, bleek uit zijn aanstelling tot aartsbisschop van Milaan (in 1954), een uiterst belangrijk bisdom met indertijd ongeveer 3,5 miljoen gelovigen, 2500 priesters en 1000 kerken. Hij viel op door zijn uitgesproken pastorale aanpak. Iets wat hem later als paus evenzeer zou kenmerken. Paus Pius XII werd in 1958 opgevolgd door paus Johannes XXIII die het Tweede Vaticaans concilie in het leven riep en die Montini ook tot kardinaal creëerde. Johannes XXIII was echter zwaar ziek en zou het einde van het Concilie niet meer persoonlijk meemaken. In 1963 werd Giovanni Battista Montini zelf gekozen tot paus, wat zeker geen geschenk was. Hij moest het Tweede Vaticaans Concilie tot een goed einde brengen, in een Kerk die gekenmerkt werd door revolutionaire veranderingsdrift aan de kant van sommigen.

Paulus VI zal altijd bekend blijven als de paus van Humanae Vitae, de encycliek verschenen in 1968, toen het Concilie al enige jaren afgesloten was. Terwijl de wereld op hol geslagen leek, en de Kerk aan het begin stond van één van de grootste crisissen uit haar geschiedenis, heeft hij in eer en geweten verdedigd en geproclameerd wat ontelbare pausen voor hem hadden verdedigd en geproclameerd: het is de mens niet toegestaan om de natuurlijke orde die God in de seksualiteit heeft gelegd naast zich neer te leggen, en aldus zichzelf uit te roepen tot heer en meester van het lichaam, van de seksualiteit en van het leven zelf. Het werd hem niet in dank afgenomen. Toen hij oud en ziek geworden was, liet hij zich een keer ontvallen: “Hoe zwaar zijn ze, hoe zwaar zijn de sleutels die rusten in mijn zakken”, daarbij refererend naar de uitspraak van Christus die aan Petrus de sleutels van de Hemel toevertrouwde.

Paulus VI stierf in 1978. In 2014 werd hij zalig verklaard door paus Franciscus na de miraculeuze genezing van een zwaar gehandicapt ongeboren baby’tje – hoe toepasselijk voor de paus die altijd en voor alles het leven vanaf het allereerste begin verdedigd heeft als kostbaar geschenk van God.

elw41_pater_benny2